LED Trưng Bày
LED Trưng Bày
Tân Quang LED Trưng Bày
Tân Quang LED Trưng Bày
Tân Quang LED Trưng Bày
Tân Quang LED Trưng Bày
 Tân Quang LED Trưng Bày
Tân Quang LED Trưng Bày
 Tân Quang LED Trưng Bày
Tân Quang LED Trưng Bày
 Chứng Nhận Thương Hiệu Nhật Quang
Chứng Nhận Thương Hiệu Nhật Quang
 LED Trưng Bày
LED Trưng Bày
« Quay lại

Phân tích chi phí đầu tư ?

Thay bóng T10 thành bộ đèn LED T8

Thông tin tổng quát

ĐVT

 
Giá điện trung bình đ/kWh 1,735
Hệ thống đèn hiện hữu (T10)    
Công suất đèn W 40
Tổn thất do chấn lưu (12W) W 10
Tổng công suất hệ thống W 50
Thay T10 thành T8    
Tổng công suất đèn W 26
Tổng tải giảm được nhờ thay bóng T10 thành T8 W 24
Số giờ vận hành trung bình mỗi ngày giờ 24
Số ngày vận hành trung bình mỗi năm ngày 300
Tổng điện năng tiết kiệm được hàng năm kWh 173
Tổng tiền tiết kiệm hàng năm 1000 đ 300
Chi phí cho một bộ đèn ống T8 1000đ 121
Giảm thải khí CO2 kg 74.30
Số lượng đèn sự dụng bộ 1.000
Tổng điện năng tiết kiệm hàng năm KWh 172.800
Tiền tiết kiệm hằng năm 1000đ 299.808
Giảm thải khí CO2 ra môi trường KgCO2 74.304
Thời gian hoàn vốn giản đơn Năm 0.40
 

 

 

Số giờ vận hành của nhà máy Thời gian hoàn vốn
24 giờ / ngày chưa đến 05 tháng (4.8 tháng)
16 giờ / ngày chưa đến 7.5 tháng (7.2 tháng)
12 giờ / ngày chưa đến 10 tháng (9.6 tháng)
10 giờ / ngày chưa đến 12 tháng (11.6 tháng)

 

 

** Đèn LED T8 hiệu NHẬT QUANG được bảo hành 12 tháng Đổi mới

** Với kết quả phân tích như trên, thời gian thu hồi vốn chưa đến 01 năm, chúng tôi hy vọng quý cty quan tâm hơn nữa về việc giảm chi phí cho giá thành sản xuất ra sản phẩm ở quý cty.

** Nếu quý cty chưa tin tưởng, chúng tôi sẵn sàng lắp thử nghiệm, để đo đạc thực tế cho quý cty theo dõi, đánh giá kết quả một cách độc lập.

** Về độ bền của đèn T8: Kỹ thuật điện tử hiện nay đã đạt đến trình độ phát triển cao, nên việc áp dụng mạch điện tử vào chiếu sáng trở nên tin cậy, ballast điện tử trở nên phổ biến và thông dụng, đang và sẽ thay thế dần cho công nghệ ballast cơ

** Nếu quý cty có nguồn ngân sách eo hẹp dành cho đầu tư Tiết kiêm năng lượng trong chiếu sáng thì phương án trả dần là phương án khả thi nhất: trả 40% sau khi lắp đặt xong hệ thống chiếu sáng, 30% trong vòng 02 tháng sau, và 30% còn lại trong 05 tháng sau đợt đầu.

Quảng cáo trái
Quảng cáo phải